Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Гъвкавостта е здраве

Според речниците гъвкавостта означава ‘’лекота на движението ’’, която мускулите осигуряват, когато функционират добре. Тя позволява да се извършват всички видове движения, без да се нараняват ставите. Много хора имат …