Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Ресурсно състояние и как да го постигнем

Ресурсно състояние е състоянието на увереност, бодро настроение, състояние при което човек усеща прилив на жизнена сила и енергия и капацитет да изпълни дадена задача. Това е състояние, пребивавайки в което …

Лимфна система и как да я поддържаме в добро състояние

Лимфна система и как да я поддържаме в добро състояние Създадох тази статия с цел по популярен и достъпен начин да предоставя достатъчно подробна картина на устройството и функционирането на …