Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

 Казват, че всеки има свой предначертан път, и го наричат съдба. Колкото до това, дали бихте могли да го промените – вие винаги сте имали тази възможност и избор, но и този факт остава скрит за повечето хора. Това е част от изпита на живота. Пътят е най-логичният избор. По него се върви лесно и не се изисква да се замисляте много. Вече го има, простира се напред, винаги води в една и съща посока, с изключение на някой и друг завой. Пътят представлява вашия потенциален план с другите. Повечето хора остават на пътя, без изобщо да осъзнават, че имат избор да се махнат от него, ако пожелаят. Вие избирате дали да минете по него, или да проправите нов. А може би ще откриете прекрасни нови неща, ако не вървите по отъпкания път? Тъкмо когато хората напускат пътя, за тях се променя всичко – и най-вече бъдещето им. На практика те започват да пишат ново бъдеще веднага щом заявят своето чисто намерение да слязат от пътя. Те откриват вътрешен покой във възможността да контролират живота си по-пълно, откриват смисъл.

Нивото на енергиен потенциал за промяна е различно за различните хора, но процесът се състои от няколко части:

  1. Намерението да тръгнете към изпълнението на вашето конкретно желание/цел.
  2. Подготовката. Тя винаги се съпътства от себеоткриване и разбиране, че промените, които трябва да претърпите, са необходими за крайната цел на пътуването ви.
  3. Трябва да научите как стават нещата, за да не се притеснявате от замисъла.

А сега спрете, дишайте дълбоко и осъзнато, успокойте духа си и си отговорете на следния въпрос: Какво всъщност искате? Какво НАИСТИНА искате? Но внимавайте с отговора, понеже енергията на Вселенския разум е буквална. Не можете да заблудите собствената си природа. И така, какво е най-голямото ви човешко желание в този момент? Отговорът трябва да дойде от сърцето ви, изговорен на глас на всеослушание – така че дори ВИЕ самите да го чуете. Чисто ли е намерението ви? Наистина ли желанието ви е в унисон с вселенските закони?  Когато вашето намерение наистина е чисто, сърцето ви е в резонанс с търсенето ви.

Не забравяйте, че трябва да извървите пътя си доброволно, и до край – по свой собствен избор и намерение. Тогава ще бъдете възнаградени с дълбоко осъзнаване на себе си и света около вас. Готови ли сте? Защото намерението ви ще промени вашата реалност. Вашето духовно намерение ще промени вас самите и нещата, които вибрират на вашето ново ниво, просто ще станат видими – и това е напълно естествено. Това е начинът. Но ще трябва да запомните още някои работи: нещата не винаги са такива каквито изглеждат. Колкото повече напредвате по пътя, толкова повече ще се приближавате до новата си реалност, която е твърде различна от тази, която изживявате в момента на изразяване на намерението си.

Първо се погрижете за себе си, а красотата на вашето пътуване по пътя към реализиране на вашето намерение ще бъде предадена на околните по синхронен начин, тъй като намерението на един винаги се отразява върху мнозинството. Вашите действия ще повлияят на другите – давайки им възможности за техните собствени решения – нещо, което не биха могли да направят без вашето решение да бъдете тук и сега.

Всяка една клетка от вашето човешко тяло съдържа съзнание, което знае. Всяка клетка знае за изразеното намерение. Следователно всяка клетка притежава потенциала за просветление, любов и стремеж към вибрационна промяна. Болката на една част се предава на всички останали. Това е преживяване на общността. Всяка една клетка притежава съзнание за цялото. Всяка клетка знае абсолютно всичко за другите. Всяка една участва във вибрацията на завършеното човешко същество. Затова трябва да приемете себе си като група от клетки, които знаят всичко – а не като съвкупност от части. Щом сте в равновесие, всяка клетка може да се подмладява сама и така тялото постоянно се обновява. Вашето тяло се нуждае единствено от правилен прием, екологична мъдрост и поддръжка, и ще върши останалото.

След това се освободете  от багажа. „Защо не мога просто да задържа любимите си неща? Те няма да навредят на никого тук. Означават много за мен!“ – Защото не са в синхрон с пътуването ви и новата вибрация, към която се стремите чрез сътворяване на чистото си намерение. Те влачат след себе си вашия стар Аз и ви задържат на място, което не е в хармония с новата вибрация, която изучавате и приемате. Всичко във вас ще се променя, и вие със сигурност ще го усещате. Не ще можете да продължите напред, носейки предметите на старата енергия. Вятърът ще ви  отнесе на мястото на старото съзнание. Няма да загинете, но ще изгубите всичко научено и придобито дотук по този път. Не можете да вземете някоя част от старата енергия – дори привидно скъпоценни неща – и да продължите напред в новата. Двете не са съвместими. На практика вие пристъпвате в ново измерение, а физическите параметри на старото не се комбинират с физическите параметри на новото. Спомените за любимите ви същества са в енергията на вашия житейски опит – и не произтичат от никакъв стар предмет. Когато поискате да си спомните за тях, използвайте съзнанието на любовта и междувременно ще установите, че дори възприятията ви ще се различават от онова, което мислите, че е било в миналото. На практика вие придобивате нова мъдрост за това кои са били родителите ви… и кой сте вие.. Старите възпоминания просто ви теглят назад към време, когато не сте можели да схванете замисъла.

Научете се да оформяте мисли, които действително създават енергия. По този начин ще контролирате своята действителност. За целта използвайте вътрешния си духовен усет и знания, за да се насочите към ситуациите, които заслужавате и които сте планирали. Визуализирайте, концентрирайте се, управлявайте съзнателно мисълта си.

Когато невидимите неща станат очевидни, и вие вече се озовете в новата си по-висша реалност, не ще можете да затънете обратно в невежество. Вече ще виждате ясно всички врати, понеже изразихте намерението си за тази. Вашето съзнание ви разкрива само новите части от реалността, които искате да опознаете. Колкото повече се променяте, толкова повече ще изплува наяве; и вие ще можете да изживявате и използвате колкото пожелаете нови откровения, но не можете да се върнете назад. Във физиката на духовността има една аксиома, която гласи, че не можем да се върнем към ниво на по-ниско съзнание. Ако решите да опитате, значи отхвърляте просветлението, което ви е било дадено, и ще станете дисбалансирани. Разбира се, можете да опитате да се върнете назад, това е вашата свободна воля. Но горко на онези, които се опитат да игнорират истината, която вече познават, понеже няма да издържат дълго с двойствена вибрационна стойност.

Ситуациите, които наричате злополуки и съвпадения, са прецизно планирани.  Но вие винаги имате избор. Онова, което наричате трагедия, колкото и ужасно да е за вас в настоящата ви мисловна нагласа, може да бъде катализаторът за значителна промяна, вибрационно ускорение и неизмерим дар. Важен е общият план, а не самото събитие. „Не всичко е такова каквото изглежда.“ Използвайте тази фраза като пътеводна светлина и по-лесно ще преодолеете онова, което ви очаква.

И нека вашето чисто намерение да създаде силата.

Желая ви успех по пътя на реализиране на вашето чисто намерение.

*Статията е написана по материали на книгата „Притча за Крион“ на Лий Каръл

.

Recommended Articles

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *