Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Изцеляващата сила на дишането

Това е една статия, която цели леко да повдигне завесата пред източната теория и практика за лечение и възстановяване на организма посредством методите на дишане, релаксация, концентрация, визуализация и движения, …