Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Слънчев Комплекс (Surya Namaskar)

Искате да започнете деня си свежо, приятно и здравословно?  Тогава нека го започнем заедно с изпълнението на Слънчевия комплекс – една от най-разпространение техники в йога и също така любима …