Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Хормони и как те влияят на женския организъм

Хормони и хормонален фон Хормоните са органични вещества, които притежават биологическа активност и се изработват от жлезите с вътрешна секреция. В по-широк смисъл към хормоните се отнасят вещества, които се …