Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Какво е необходимо да знаем преди да поемем по пътя на йога

Йога набира все по-голяма популярност в западното общество. Днес можете да откриете многобройни публикации на тази тема. Разбира се, не всички които живеят на земята ще стъпят на постелката някой …