Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Великият Планк

Планкът укрепва коремните мускули, които са от изключителна важност за поддържането на правилна осанка, тъй като държи гръбнака изправен и в изтеглено положение – от таза до раменете, а коремните …