Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Как да изпълняваме Чатуранга Дандасана

Следвайки серията пози ПЛАНК (статията, което можете да намерите в блога на нашата страница www.modikayoga.com ), в тази статия ще разгледаме малко по-подробно Чатуранга дандасана (опора на 4 точки). Това …