Phone

0889076565

Email

borislava@modikayoga.com

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Защо дишането е толкова важно при практикуването на йога?

Базово правило при практикуването на йога е, че удържането на определена асана става далеч по-лесно когато е съпроводено с осъзнато дишане. Истината е, че без правилно дишане асаната няма никакъв …